KINESIS

kinesis5

Kinesis je nastao kao potreba da se ljudima približi fizička aktivnost kako bi poboljšali kvalitet svog života. Pomoću ovog inspirišućeg koncepta ponovo otkrivamo lepotu slobodnog i prirodnog pokreta.

Kinesis omogućava izvođenje preko 250 najrazličitijih vežbi koje poboljšavaju snagu, fleksibilnost i ravnotežu.

Kinesis omogućava izvođenje vežbi koje uključuju posebne grupe mišića na različitim nivoima opterećenja, kao i izvodjenje pokreta koji uključuju nekoliko mišićnih grupa (kinetičkih lanaca).

Sve pokrete je moguće izvoditi u tri dimenzije. Ovaj koncept Technogym kompanije jedinstven je i po tome što je moguća njegova najšira upotreba: od rehabilitacije, preko rekreacije, pa do primene u vrhunskom sportu.