Dual Adjustable Pulley

Dual Adjustable Pulley (DAP) nudi poboljšano tradicionalno kabl rešenje za funkcionalan strength trening. Inovativne karakteristike proizvoda, zajedno sa velikom paletom rukohvata i dodataka, omogucavaju lako korišcenje i prostornu efikasnost opreme. DAP je dizajniran za sve korisničke nivoe.