Članarine

MIDDAY
MIDDAY
MIDDAY

1 mesec
6 meseci
12 meseci

11:00-16:00h
11:00-16:00h
11:00-16:00h

Midday: članska kartica koja se prodaje na 1, 3, 6 ili na 12 meseci sa ograničenim vremenom korišćenja usluga centra (11-16h). U članarinu su uključene kompletna fitness i spa zona, kao i konsulatacije sa smenskim trenerom i grupni programi koji se terminom održavanja poklapaju sa vremenskom definicijom Midday članstva.

OFFPEAK
OFFPEAK
OFFPEAK

1 mesec
6 meseci
12 meseci

06:30-17:00h
06:30-17:00h
06:30-17:00h

Offpeak: članska kartica koja se prodaje na na 1, 3, 6 ili na 12 meseci sa ograničenim vremenom korišćenja usluga centra (06:30-17:00h). U članarinu su uključene kompletna fitness i spa zona, kao i konsulatacije sa smenskim trenerom i grupni programi koji se terminom održavanja poklapaju sa vremenskom definicijom Offpeak članstva.

CLASSIC
CLASSIC
CLASSIC

1 mesec
6 meseci
12 meseci

06:30-22:30h
06:30-22:30h
06:30-22:30h

Classic: članska kartica koja se prodaje na 1, 3, 6 ili na 12 meseci sa neograničenim vremenom korišćenja usluga centra (06:30-22:30h). U članarinu su uključene kompletna fitness i spa zona, kao i konsulatacije sa smenskim trenerom i svi grupni program. Ovo je najpopularniji vid članstva u centru WellnessLand.

CLASSIC DUO
CLASSIC DUO
CLASSIC DUO

1 mesec
6 meseci
12 meseci

06:30-22:30h
06:30-22:30h
06:30-22:30h

Classic Duo: članska kartica namenjena isključivo bračnim ili životnim partnerima i/ili porodičnim članovima prvog kolena, sa identičnim karakteristikama članstva kao i obično Classic članstvo, ali za oba definisana člana.

WEEKEND
WEEKEND
WEEKEND

1 mesec
6 meseci
12 meseci

09:00-21:00h
09:00-21:00h
09:00-21:00h

Weekend: članska kartica koja se prodaje na 1, 3, 6 ili na 12 meseci sa ograničenim vremenom korišćenja usluga centra isključivo vikendom (subota i nedelja) od 09:00 do 21:00h. U članarinu su uključene kompletna fitness i spa zona, kao i konsulatacije sa smenskim trenerom i grupni programi koji se terminom održavanja poklapaju sa vremenskom definicijom Weekend članstva.

SPA CLASSIC
SPA CLASSIC
SPA CLASSIC

1 mesec
6 meseci
12 meseci

06:30-22:30h
06:30-22:30h
06:30-22:30h

Spa classic: članska kartica koja se prodaje na 1, 3, 6 ili na 12 meseci sa neograničenim vremenom korišćenja usluga centra (06:30-22:30h). Članarina omogućava pristup kompletnoj spa zoni.

SPA OFFPEAK
SPA OFFPEAK
SPA OFFPEAK

1 mesec
6 meseci
12 meseci

06:30-17:00h
06:30-17:00h
06:30-17:00h

Spa offpeak: članska kartica koja se prodaje na 1, 3, 6 ili na 12 meseci sa ograničenim vremenom korišćenja usluga centra (06:30-17:00h). Članarina omogućava pristup kompletnoj spa zoni.

FAMILY CLASSIC PLUS
FAMILY CLASSIC PLUS
FAMILY CLASSIC PLUS

1 mesec
6 meseci
12 meseci

06:30-22:30h
06:30-22:30h
06:30-22:30h

Family classic plus: članska kartica koja se prodaje na 1, 3, 6 ili na 12 meseci sa neograničenim vremenom korišćenja usluga centra (06:30-22:30h) isključivo trećeg člana porodice prvog kolena (deca, otac, majka), sa identičnim karakteristikama članstva kao i obično Classic članstvo, ali za više definisanih članova.

* Napomena: Cene su izražene u eurima i obračunavaju se po prodajnom kursu Banca Intesa-e na dan uplate.

Korporativna ponuda

Nemoguće je istaći cenu zdravlja: ipak, svakako se može izračunati uticaj lošeg zdravstvenog stanja na radne sposobnosti. Istraživanja su dokazala da su aktivan stil života i vežbanje višestruko efikasna strategija. Poslodavci bi trebalo da prepoznaju da je uključivanje u korporativne Wellnness programe korisno i za kompaniju, ali i za zaposlene. Aktivan stil života je nepogrešivo sredstvo kojim se smanjuju odsustvovanje sa posla i troškovi lečenja, obezbeđuje povećanje produktivnosti, gradi pozitivna radna atmosfera i budi osećaj pripadnosti timu. ZADOVOLJSTVO NAM JE DA FIRMAMA PONUDIMO MOGUĆNOST KORPORATIVNOG ČLANSTVA ZA PET I VIŠE OSOBA.